काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक को पाङटाङ को छेउछाउमा १२:१२ बजे ४.५ रेक्टर स्केलको भुकम्पको धक्का महशुस भएको छ।